Polish-English translation / Tłumaczenie polsko-angielskie

How it works / Jak to działa

 • Send a scan or a good quality photo of the document to office@kkgoffice.com
 • We will give you the price of the translation within 24 hours.
 • If you accept our price we will send you an invoice for the bank transfer. The translation process begins after you have accepted the price.
 • We usually send translated documents 2 business days upon receiving the payment. In emergiences, we may send a scan of the translation.
 • We send the original translation in a 1st Class letter . We can send it by courier for an additional fee.
 • Pickup in person in East Calder (Livingston area), Edinburgh, London or in Poland (Warsaw, Gdynia).
 • Wyślij skan dokumentu lub dobrej jakości zdjęcie na adres office@kkgoffice.com
 • Wstępną wycenę dokumentów wykonamy w ciągu 24 godzin.
 • Jeśli wyrazisz zgodę, wyślemy Ci fakturę na przelew bankowy. Proces tłumaczenia rozpoczyna się po zaakceptowaniu ceny.
 • Przetłumaczone dokumenty wysyłamy zazwyczaj po 2 dniach roboczych po otrzymaniu przelewu. Jeśli sprawa jest bardzo pilna, możemy przesłać skan tłumaczenia.
 • Oryginał tłumaczenia wysyłamy listem 1st Class. Za dodatkową opłatą możemy wysłać kurierem.
 • Odbiór osobisty w East Calder (rejon Livingston), Edynburgu, Londynie lub w Polsce (Warszawa, Gdynia).

Certified translations are often required for official documents: / Tłumaczenia przysięgłe są często wymagane w przypadku dokumentów urzędowych:

 • Marriage certificates / Akty małżeństwa
 • Birth certificates / Akty urodzenia
 • Death certificates / Akty zgonu
 • Adoption certificate / Akty adopcji
 • Deed polls
 • Contracts / Kontrakty
 • Academic certificates / Świadectwa
 • Diplomas / Dyplomy
 • Documents filed in support of a visa application / Dokumenty złożone na poparcie wniosku wizowego
 • Payslip / Potwierdzenia wypłat przez pracodawcę
 • P45, P60
 • Driving license / Prawo jazdy
 • A vehicle log book (V5C) / Książka pojazdu (V5C)
 • Insurance policy etc. / Ubezpieczenia itp.