Services and Prices / Usługi i ceny

Self Employed – Sole Trader
Self Assessment / Samozatrudnienie

 • Company Registration / Rejestracja samozatrudnienia £45
 • Income Tax Return / Rozliczenie podatku dochodowego from £70
 • Stopping self-employment / Zamknięcie samozatrudnienia £20

PAYE – Payroll / Kadry

 • Registration as an employer / Rejestracja jako pracodawca £50
 • Payslips / Odcinki płacowe weekly £5, monthly £10
 • P60, P45 price included in payslips / cena zawarta w odcinka płacowych
 • HMRC PAYE reporting price included in payslips / cena zawarta w odcinka płacowych

VAT

 • VAT Registration / Rejestracja do VAT-u £50
 • VAT Return / Rozliczenie VAT-u from £50
 • VAT Deregistration / Zamknięcie VAT-u £50

Limited Company

 • Company Registration / Rejestracja firmy £100
 • Corporation Tax / Rozliczenie podatku from £750
 • Directors Income Tax Return / Rozliczenie podatku dochodowego od dyrektorów from £40
 • Closing a Limited Company / Zamknięcie firmy £100